Vietnamese English Korean

Thứ 2 mua 1 được 2.

Mua một trong bốn món hót nhất của GaranKuccu Tặng ngay món đó hoặc 1 trong 3 món còn lại.

Chương trình áp dụng tại Ga rán Kuccu Hà Nội.

khuyenmai_thu2

 

Đang cập nhật.