Vietnamese English Korean

Cơm trộn Hàn Quốc (Vào bếp cùng Sao - Số 19)

noitro_vaobepCơm trộn Hàn Quốc (Vào bếp cùng Sao - Số 19)

Chương trình được làm tại nhà hàng gà rán kuccu